งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

คู่มือการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
ตัวอย่างแผนที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตรครูวรรณา
ตัวอย่างแผนที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร(ครูวรรณา) เติม หลัก 17 ข้อ
ปกนอกเศรษฐกิจพอเพียงครูวรรณา
หลักคิด 17 ข้อ
aw_567ด้านทักษะชีวิต เล่มสี
aw_562-การใช้ภาษาต่างประเทศสี
aw_560การคิดขั้นสูงสี
aw_559 การคิดพื้นฐานสี
aw_557_ด้านการอ่านสี
0568อยู่อย่างพอเพียง
0566ใฝ่ดี
0565การใฝ่เรียนรู้
0564_การแสวงหาความรู้
0563_การใช้เทคโนฯ สี
0561การสื่อสาร
0558_คิดเลขเป็น

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s