งานวัดและประเมินผล

1. รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ม.1,  ม.2,  ม.3, ม.4, ม.5, ม.6  สำหรับเช็คเวลาเรียน
2. แบบปฐมนิเทศชั่วโมงแรก2551
3. ตารางการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint)
4. แบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดผล (IOC)
5. ปกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ   บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ  สารบัญวิเคราะห์ข้อสอบ
5. แบบสำรวจนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80%
6. แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
7. แบบคำร้องขอเรียนเพิ่มเติม
8. แบบรายงานการออกแบบทดสอบ
9. รายงานการส่งงาน
10.แบบสรุปผลการเรียน(ครูผู้สอน)
11.แบบสรุปผลการเรียนกลุ่มสาระ158
12. แบบกำกับติดตามผลการเรียนซ้ำ (สำหรับนักเรียน)
13. ใบแจ้งผลการซ่อม 0 (สำหรับครูประจำวิชา)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s