ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 29-30 กันยายน 2558  สอบปลายภาคเรียน
  • 1 ตุลาคม 2558  หัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งแบบสำรวจอัตรากำลัง 2/2558
  • 5 ตุลาคม 2558  ส่งแบบบันทึกผลการพัฒนาผลการเรียน (ปพ.5) และฐานข้อมูล Bookmark ที่หัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อตรวจสอบ
  • 6 ตุลาคม 2558  หัวหน้ากลุ่มสาระรวบรวม แบบบันทึกผลการพัฒนาผลการเรียน (ปพ.5) ให้ผู้อำนวยการอนุมัติ ส่งฐานข้อมูล Bookmark ให้งานวัดผล
  • 7 ตุลาคม 2558  ครูประจำชั้นรับ ปพ.6 เวลา 8.30 น. เพื่อแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 แก่นักเรียน เวลา 9.00 น. และนักเรียนลงทะเบียนสอบซ่อม
  • 5-9 ตุลาคม 2558  จัดตารางสอน 2/2558
  • 7-9 ตุลาคม 2558  นักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส. และ มผ. ดำเนินการสอบซ่อม
  • 10 ตุลาคม 2558  ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
  • 26 ตุลาคม 2558  เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
  • ตารางปรับลดเวลาเรียน
Advertisements

One thought on “ข่าวประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s