ฐานข้อมูล BookMark ภาคเรียนที่ 1/2561

ขอความร่วมมือคุณครูทุกท่านดาวน์โหลดฐานข้อมูล Bookmark ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามชื่อ

ภาษาไทย  เรณู  ศรีสุดา  ภัคคินี  ปวีณา

คณิตศาสตร์   เกษร   อัญชลี  บุศรา  ธัญพร  วรรณา  จิรพงศ์  ศรีทอง

วิทยาศาสตร์  จันทร์จิรา  ศิริกาญจน์  ธน  คณิต  จิตนา

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รำไพ  วิไลลักษณ์  ธนาพร  อลงกรณ์

สุขศึกษาและพลศึกษา  สว่าง  เกษม  เอกพันธ์

ศิลปะ  จักรกฤษณ์  วีระ  ศุภรัตน์  พรชัย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ลัดดา  นิรุตต์  เนาวรัตน์  วรวรรณ  จารุวรรณ

ภาษาต่างประเทศ  นงนิตย์   นิภา  สุจิตรา  จุฑารัตน์  อาภรณ์ศิริ  ฟิลิปส์  พงศกร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s